Дата створення матеріалу: 28-07-2015

Районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами вживаються також заходи щодо виконання  вимог Закону України «Про запобігання  корупції». З метою зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями організовано роботу дозвільного центру та центру надання адміністративних послуг, запроваджено систему електронного документообігу та електронного цифрового підпису, структурними підрозділами районної державної адміністрації застосовується принцип “мовчазної згоди” під час надання погоджень, висновків, дозвільних документів тощо

У районній державній адміністрації ведеться системна робота щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення громадян, організації порядку прийомів громадян, у тому числі виїзних. Працює «гаряча лінія» та запроваджено проведення попереднього запису громадян на прийом за телефоном «гарячої лінії». На даний час така лінія діє за телефоном 5-11-26 протягом робочого часу без обідньої перерви.

 Протягом І півріччя 2015 року керівництвом районної державної адміністрації розглянуто 32 письмових звернення, що майже на 45% більше  порівняно з І півріччям 2014 року, з них 20 звернень було адресовано жителями району до вищестоящих органів влади (+30 %). До обласної державної адміністрації звернулося 11 громадян, зокрема  5 звернень були зареєстровані у ході здійснення виїзного прийому громадян головою обласної державної адміністрації. Також 6 звернень надійшли на «гарячу» телефонну лінію голови Херсонської обласної державної адміністрації. Ще 2 листи надсилалися громадянами  до Адміністрації Президента України, та 1 - до Верховної Ради України.

Але спостерігається  зменшення більше ніж  вдвічі кількості телефонних дзвінків до державної установи «Соціальний контактний центр» по Урядовій «гарячій лінії» у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року. Протягом І півріччя  2015 року на розгляд до районної державної адміністрації надійшло 32 таких звернення проти 84 за відповідний період минулого року (на 62 % менше).   10 (31 %) цьогорічних звернень  стосувалися  соціального захисту, 4 (13%) – питань охорони здоров’я, 6 (19%) - житлової політики та комунального господарства,  2 (6 %) – з питань праці та заробітної плати, 3 (9%) -  з питань освіти, 3 (9%) – забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, 1 (3%) – цінової  політики, 2 (6%) – сім’ї, дітей, молоді,фізичної культури та спорту, аграрної політики та земельних відносин – 1звернення (3%).   Усі звернення були розглянуті, вчасно надано відповіді заявникам та державній установі «Херсонський обласний контактний центр».

У ході проведення керівництвом районної державної адміністрації особистих прийомів громадян, у тому числі за місцем їх проживання, у І півріччі  2015 року зареєстровано 92 звернення, що на 33 % більше проти відповідного періоду минулого року.   

 По прямій телефонній лінії (“гарячій лінії”) до районної державної адміністрації за звітний період звернулися 2 громадянина (проти 3 в минулому році) щодо відновлення електро- та водопостачання  -  питання вирішено вчасно та позитивно.

Із загальної кількості питань (124), розглянутих районною державною адміністрацією у І півріччі 2015 року, 64 або 52 % вирішені позитивно; на 54 або 43 % надано роз’яснення та необхідну інформацію; 2 (2%) – відмовлено: з них  1- у наданні матеріальної допомоги на лікування чоловіка  у зв’язку з його смертю, 1- у зв’язку з відсутністю підстав для  надання матеріальної допомоги; 4 (3%) залишаються на контролі у районній державній адміністрації з терміном виконання у ІІ півріччі  2015 року. Найбільше звернень – 81, що становить 65 % від загальної їх кількості, стосувалися соціального захисту населення; 11 або 9 %  – з  питань аграрної політики та земельних відносин;  5 або 4 % – з питань транспорту і зв’язку; 8 або 6,5% – щодо комунального господарства, 3 (2,5%) – охорони здоров’я, інші – 10 або 8%, 2  (2%) з питань сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури і спорту, по одному (2%) - з питань праці та заробітної плати та фінансової, податкової, митної політики.

За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 3 колективних звернення: від мешканців с.Новомиколаївка – щодо забезпечення регулярного автобусного сполучення із районним центром, від учасників АТО та їх батьків (с.Сергіївка) щодо виділення земельних ділянок даній категорії громадян, та від жителів с.Сергіївка щодо підтоплення будинків по вул.Шкільна.  Усі питання вирішено оперативно та позитивно.

Керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації за звітний період здійснено 24 виїзди у населені пункти району, у ході яких було прийнято  51 громадянин.

  Інформація про роботу зі зверненнями громадян оприлюднюється через районну газету “Трудова слава” та розміщується на окремій сторінці веб-сайту районної державної адміністрації, де також розміщені графіки особистого прийому громадян та за місцем їх проживання головою, заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації, номер постійної прямої телефонної лінії “гарячої лінії”.

 Керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату забезпечується контроль за дотриманням вимог розділу 5 Закону України «Про  запобігання корупції» щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення. 

Протягом звітного періоду випадків виникнення конфлікту інтересів державних службовців та посадових осіб районної державної адміністрації, її посадових осіб не  виявлено, випадків притягнень до відповідальності та звільнень з посад державних службовців Новотроїцької районної державної адміністрації за корупційні діяння не було.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції» сектором кадрової роботи апарату забезпечується  проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців. Спеціальну перевірку перед призначенням протягом І півріччя 2015 року в апараті та структурних підрозділах проходило 5 осіб, їх було призначено на відповідні посади за результатами проведення перевірки. 

Особи, які претендують на зайняття посад державної служби, письмово попереджаються про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням. 03 березня 2015 року видано розпорядження голови районної державної адміністрації № 93 «Про проведення в Новотроїцькій районній державній адміністрації перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», відповідно до якого проведено увесь комплекс заходів та направлено необхідні запити з метою здійснення перевірки щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави.  

На постійному контролі знаходиться  виконання вимог розділу 7 «Фінансовий контроль» Закону України «Про  запобігання  корупції».  До 01 квітня державні службовці подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»   уповноваженою особою було здійснено перевірку декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – декларації) державних службовців апарату та відділів районної державної адміністрації за минулий 2014 рік. За підсумками перевірки встановлено, що всі декларації заповнені та подані вчасно – до 01 квітня 2015 року,  помилок не виявлено.  Всього ж  за 2014 рік декларацій надано у кількості 92 із урахуванням декларацій, поданих особами, які звільнилися протягом 2014 року; станом на 01 січня 2015 року в трудових відносинах перебувало 80 державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

З державними службовцями районної державної адміністрації та особами, зарахованими до кадрового резерву, систематично проводилася навчальна і роз’яснювальна робота щодо вимог Законів України “Про  запобігання   корупції” та “Про державну службу”. Так протягом січня-червня 2015 року  районною державною адміністрацією  на навчаннях державних службовців було розглянуто питання, які  стосувалися дотримання антикорупційного законодавства особами, уповноваженими на виконання функцій держави, серед них – «Про внесення змін до Порядку проведення спеціальної перевірки  відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (Указ Президента України від 16 грудня 2014 року № 933/2014)», «Про порядок проведення  щорічної  оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2003 року №122», «Основні положення Закону України «Про очищення влади», «Про основні   вимоги щодо заповнення державними службовцями  декларації про майно, доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік», «Про організацію надання адміністративних послуг населенню району через центр надання адміністративних послуг. Види послуг, терміни та підстави їх надання», «Про організацію роботи зі зверненнями громадян в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації, вжиття заходів щодо вчасного та неупередженого вирішення питань, порушених у зверненнях,  відповідно до  вимог Закону України  „Про звернення громадян”, актів Президента України стосовно  роботи з  заявами та  скаргами  громадян», «Про зміни в порядку оформлення спадщини на рухоме й нерухоме майно. Про внесення змін до Порядку вчинення нотаріальних дій відповідно до  наказу Міністерства юстиції України від 15 травня 2013 року № 888/5», «Про обмеження при прийнятті на посаду та проходженні державної служби   відповідно до Закону України „Про запобігання  корупції”. «Про запровадження системи державної реєстрації прав на нерухоме майно та забезпечення реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно» та інші.

Протягом  звітного періоду всі державні службовці, які проходили навчання в Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій, одночасно пройшли й навчання  за програмою короткотермінового семінару за темою: “Правові основи запобігання проявам корупції. Відповідальність державних службовців за корупційні діяння”.

З метою проведення роз’яснювальної роботи серед сільських, селищних голів та секретарів сільських, селищних рад, на навчаннях, які проводяться районною державною адміністрацією, також піднімаються питання роботи виконкомів сільських, селищних рад щодо організації роботи з попередження та протидії корупції відповідно  Так за звітний період на навчаннях розглядалися питання: «Про основні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-УІІІ», «Про підготовку до прийняття місцевих бюджетів відповідно до Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформ міжбюджетних відносин» від 28 грудня 2014 року № 79-УІІІ», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення», «Про Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про пільги військовослужбовцям, які повернулися із зони АТО», «Про забезпечення захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про дотримання законодавства щодо захисту трудових прав неповнолітніх», «Основні положення Закону України «Про запобігання корупції» та інші.

Протягом  І півріччя  2015 року випадків виникнення конфлікту інтересів державних службовців та посадових осіб районної державної адміністрації не  виявлено, випадків притягнень до відповідальності та звільнень з посад державних службовців Новотроїцької районної державної адміністрації за корупційні діяння не було.

Відділом діловодства і контролю апарату районної державної адміністрації постійно здійснюється розміщення на офіційному веб-сайті проекти нормативно-правових актів, проектів заходів,  районних програм для ознайомлення та доступу громадськості. З метою дотримання принципів відкритості та доступності на офіційному сайті в розділі «Доступ до публічної інформації» висвітлюється також аналіз фінансування захищених статей видатків районного бюджету.


Корисні посилання

Рiк англ мови