Дата створення матеріалу: 12-10-2016

                                                        Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 0 4 0 6 0 1 2 8        
                                                                                                             
Державне статистичне спостереження
                                                                                                             
                  Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
               
                                                                                                             
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення
ЗВІТ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
за січень - вересень  2016 року
  (звітний період)
Подають: Термін подання N 1-торги
     юридичні особи, на яких поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" та/або Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності": не пізніше
16 числа місяця,
наступного за
звітним періодом
(квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
12.11.2014 N 334
     Київська міська та обласні державні адміністрації - головні розпорядники бюджетних коштів1 (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів, а також установ, організацій та підприємств, утворених в установленому порядку органами місцевого самоврядування та уповноважених на отримання бюджетних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, у тому числі комунальних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об’єднання таких підприємств (господарських товариств))
     - головним управлінням статистики в областях та Управлінню статистики в м. Києві;
     центральні органи виконавчої влади - головні розпорядники бюджетних коштів1, розпорядники державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду України, державних цільових фондів, державних та місцевих фондів, коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів (з урахуванням зведеної інформації по всіх підпорядкованих, підконтрольних органах державної влади, установах, організаціях та підприємствах, утворених в установленому порядку органами державної влади та уповноважених на отримання бюджетних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, у тому числі державних, казенних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об’єднання таких підприємств (господарських товариств), щодо яких здійснюються функції з управління державним майном або корпоративними правами держави)
     - Головному управлінню регіональної статистики.
____________
1Відповідно до Закону України "Про державний бюджет України" на звітний рік.
  Респондент:
  Найменування: Новотроїцька районна державна адміністрація Херсонської області  
  Місцезнаходження (юридична адреса): 75300, Херсонська область, смт. Новотроїцьке, вул.Соборна, буд.73  
     
  (поштовий індекс, область/район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,  
     
  N будинку/корпусу, N квартири/офісу)  
  Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):    
  75300, Херсонська область, смт.Новотроїцьке, вул. Соборна, буд.73  
  (поштовий індекс, область/район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,  
     
  N будинку/корпусу, N квартири/офісу)  
 
 
                                                                                                             
I. ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПІВЕЛЬ
(одиниць)
  Код
рядка
Усього за процедурами закупівель
(гр. 1 = сумі граф 2 - 6)
У тому числі за видами процедур закупівель Закупівлі
без застосу-
вання
процедур
відкриті
торги
двосту-
пеневі
торги
запити
цінових пропозицій
попередня кваліфікація учасників переговорна процедура закупівлі
A Б 1 2 3 4 5 6 7
Усього оголошень про результати проведення процедур закупівель
(р. 100 >= р. 101)
100 5 2       3 х
з них 101 1 1         х
оголошень про результати проведення процедур закупівель, які відмінені чи визнані замовником такими,
що не відбулися, в цілому
Усього проведено процедур закупівель з урахуванням частин предмета закупівлі
(лотів)
(р. 110 >= р. 112)
110 7 4       3 х
з них 112 2 2         х
процедури закупівель відмінені чи визнані такими, що не відбулися за частинами предмета закупівлі (лотами)
Кількість учасників, які подали пропозиції конкурсних торгів для участі у процедурах закупівлі
(р. 120 >= р. 130)
120 11 8       3 х
Кількість пропозицій конкурсних торгів, у тому числі за частинами предмета закупівлі (лотами)
(р. 121 >= р. 122)
121 19 16       3 х
з них 122 10 10         х
кількість відхилених пропозицій конкурсних торгів
Кількість учасників - переможців
(р. 130 = сумі рядків 131, 132)
130 4 1       3 х
у тому числі 131 4 1       3 х
вітчизняних суб’єктів
господарювання
іноземних суб’єктів
господарювання
132             х
Кількість укладених договорів
(р. 140 = сумі рядків 150, 160)
140 4 1       3 848
з них 150 4 1       3 848
з вітчизняними суб’єктами господарювання
з іноземними суб’єктами господарювання 160                              -   
Кількість укладених рамкових угод 170       х   х х
Кількість договорів, укладених за рамковими угодами 171       х   х х
Кількість укладених договорів у попередні роки, які виконуються 180              
Усього звернень щодо усунення порушень під час проведення процедур закупівель 190             х
                                                                                                             
                                                                                                             
II. ВАРТІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПІВЕЛЬ
(тис. грн. з одним десятковим знаком)
  Код
рядка
Усього за процедурами закупівель
(гр. 1 = сумі граф 2 - 6)
У тому числі за видами процедур закупівель Закупівлі
без застосу-
вання
процедур
відкриті
торги
двосту-
пеневі
торги
запити
цінових пропозицій
попередня кваліфікація учасників переговорна процедура закупівлі
A Б 1 2 3 4 5 6 7
Загальна річна сума коштів, запланованих замовником для закупівлі товарів, робіт і послуг
(р. 200 > або = сумі рядків 201, 202)
200 9130,7 х х х х х 14379,8
кошти державних, казенних, комунальних підприємств 201   х х х х х 600,8
кошти господарських товариств, у яких державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків 202   х х х х х  
Загальна сума коштів, яку заявили у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг 210 5683,1 862,6       4820,5 х
Загальна сума коштів за укладеними договорами у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг
(р. 220 = сумі рядків 221 - 229)
220 5683,1 862,6       4820,5 10941,4
у тому числі за рахунок
коштів Державного бюджету України
221             1624,1
коштів місцевих бюджетів 222 5683,1 862,6       4820,5 8940,6
коштів Національного банку України 223              
коштів державних цільових фондів, державних та місцевих фондів 224              
коштів Пенсійного фонду України 225              
коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів 226              
державних кредитних ресурсів 227              
коштів державних, казенних, комунальних підприємств 228             376,7
коштів господарських товариств, у яких державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків 229              
Загальна сума коштів (фактичні видатки) у звітному періоді за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт і послуг
(р. 240 = сумі рядків 241, 242, 243)
240 2252,9 5,8       2247,1 9827,6
у тому числі 241 2252,9 5,8       2247,1 7005,4
товарів
з них                
товарів вітчизняного виробництва 241а 2252,9 5,8       2247,1 7005,4
робіт 242             1403,7
послуг 243             1418,5
Загальна сума коштів (фактичні видатки) у звітному періоді за договорами, укладеними в попередні роки, які виконуються 250              
                                                                                                             
Перший заступник голови райдержадміністрації                                                    О.Ю.Кондратенко    
Місце підпису керівника та/або особи,
відповідальної за достовірність наданої інформації
                        (П. І. Б.)    
                                                           О.І.Фесенко    
                                                                  (П. І. Б.)    
телефон: 5 04 66 факс:  5 15 95 електронна пошта:       

Корисні посилання

Рiк англ мови