Дата створення матеріалу: 05-12-2013

7 - 8 листопада 2013 року у Нацiональному агентствi України з питань державної служби проходила Сьома щорiчна регiональна конференцiя з питань iнституцiйної розбудови. Конференцiя вiдбувалася за пiдтримки Робочої групи «Реформування державного управлiння» тематичної платформи № 1 «Демократiя, належне врядування та стабiльнiсть» в рамках iнiцiативи Європейського Союзу «Схiдне партнерство».

Конференцiю вiдкрили перший заступник Голови Нацдержслужби України Юлiя КОВАЛЕВСЬКА, перший вiце-президент Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України Костянтин ВАЩЕНКО, директор департаменту Європейського Союзу Мiнiстерства закордонних справ України Всеволод ЧЕНЦОВ, керiвник першого вiддiлу програм допомоги «Належне врядування та демократизацiя» Представництва Європейського Союзу в Українi Александру АЛБУ, керiвник сектору координацiї Twinning— ТАIЕХ-SIGМА Генерального директорату з питань розвитку та спiвпрацi Європейської комiсiї Крiстоф IНГЕЛС, завiдуючий вiддiлом з питань пiдтримки iнтеграцiї вЄС департаменту з питань асоцiацiї та iнтеграцiї в ЄС Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України Тимур ТАШТАНОВ.

Проведення конференцiї об’єднує представникiв країн iнiцiативи ЄС «Схiдне партнерство» (Азербайджан, Бiлорусь, Вiрменiя, Грузiя, Молдова та Україна) та дає можливiсть подiлитися досвiдом та кращими практиками проведення iнституцiйних реформ та модернiзацiї державної служби в умовах європейської iнтеграцiї.

«Нашi з вами традицiйнi зустрiчi дають виняткову можливiсть обговорити стан впровадження європейської допомоги та подiлитися досвiдом щодо реформування системи державної служби у державах нашого регiону — країнах iнiцiативи Європейського Союзу «Схiдне партнерство», — зазначила у своєму виступi Юлiя Ковалевська.

Також Перший заступник Голови Нацдержслужби України висловила сподiвання, що цьогорiчна конференцiя стане новим iмпульсом у впровадженнi iнструментiв iнституцiйної розбудови через пропагування кращих практик.

Протягом першого дня конференцiї учасники ознайомилися iз новими процедурами Європейської Комiсiї щодо використання iнструментiв iнституцiйної розбудови, подiлилися досвiдом щодо впровадження iнструментiв Twinning і ТАIЕХ, програм СIВ та SIGМА, обговорили кращi практики проведення реформ у сферi державної служби в країнах iнiцiативи ЄС «Схiдне партнерство» та ознайомилися з досвiдом країн-членiв ЄС у цiй сферi.

У ходi другого дня щорiчної конференцiї було презентовано кращi практики реалiзацiї проектiв Twinning в Українi, а також обговорено питання щодо пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї державних службовцiв у сферi європейської iнтеграцiї.

У цьогорiчнiй конференцiї взяли участь мiжнароднi партнери: представники Європейської Комiсiї; Надзвичайнi i повноважнi посли Бельгiї та Фiнляндiї в України; експерти програми SIGМА; посадовцi Представництв ЄС в кранах iнiцiативи ЄС «Схiдне партнерство» та кран-членiв ЄС; представники країн iнiцiативи ЄС «Схiдне партнерство», у тому числi Голова Ради державної служби Республiки Вiрменiя, координатори програм СІВта iнструментiв  Twinning i ТАIЕХ; постiйнi радники проектiв Twinning, представники з ОБСЄ, НАТО, РадиЄвропи, АDЕТЕ, ОЧЕС, представники центральних та мiсцевих органiв державної влади України, iноземнi експерти, науковцi та громадськiсть.

Важливим здобутком щорiчних конференцiй є розвиток спiвпрацi мiж країнами iнiцiативи ЄС «Схiдне партнерство» та змiцнення мережi державних службовцiв з метою обмiну новими знаннями та досвiдом проведения реформи державної служби та iнституцiйної розбудови, покращення спiвпрацi мiж державними органами, якi виступають бенефiцiарами проектiв Twinning, та їх партнерами з країнами- членiв Європейського Союзу.

За результатами роботи пленарних сесiй учасники конференцiї надали пропозицiї щодо продовження комплексного посилення iнституцiйної спроможностi державних органiв влади країн iнiцiативи ЄС «Схiдне партнерство» за допомогою iнструментiв Twinning i ТАIЕХ та шляхом ефективного впровадження програм СIВ i SIGМА та ухвалили вiдповiдну резолюцiю.

 Довiдково 
          
Щорiчна регiональна конференцiя з питань iнституцiйної розбудови проводиться на постійній основі з 2007 року.

Конференцiя проводиться Нацiональним агентством України з питань державної служби у спiвпрацi з Представництвом Європейського Союзу в Українi та об ‘єднує представникiв країн iнiцiативи ЄС «Схiдне партнерство» (Азербайджан, Бiлорусь, Вiрменiя, Грузія, Молдова).


Корисні посилання

Рiк англ мови