Дата створення матеріалу: 11-02-2014

ПЛАН

заходів щодо реалізації в районі у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

 

1. Участь громадськості у формуванні та реалізації політики на всіх рівнях і здійсненні громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування:

1.1. Систематично проводити консультації з громадськістю у процесі прийняття рішень, формуванні і реалізації державної та регіональної політики, насамперед щодо проектів регуляторних актів, місцевих програм економічного, соціального та культурного розвитку, завчасно оприлюднювати проекти відповідних актів на офіційних веб-сайтах.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, виконкоми сільських та селищних рад

Протягом 2014 року

 

1.2. Створювати умови для проведення інститутами громадянського суспільства громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, громадських антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів та забезпечення врахування їх рекомендацій.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, виконкоми сільських та селищних рад

Протягом 2014 року

 

1.3. Сприяти роботі громадських рад при органах виконавчої влади, залучати до роботи комісій, оргкомітетів, інших консультативно-дорадчих органів представників інститутів громадянського суспільства.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, виконкоми сільських та селищних рад

Протягом 2014 року

 

1.4. Здійснювати моніторинг громадської думки з питань діяльності органів виконавчої влади.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи виконавчої влади, виконкоми сільських та селищних рад

Протягом 2014 року

  

1.5. Запровадження механізму надання адміністративних послуг в електронній формі.

Сектор з організації надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

До 01 червня 2014 року

 

1.6. Забезпечити подальший розвиток механізмів електронного урядування та електронної демократії.

Відділ діловодства та контролю районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

Протягом 2014 року

 

1.7. Сприяння залученню інститутів громадянського суспільства до соціального діалогу з питань, які не можуть бути вирішені в рамках трипартизму.

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

Протягом 2014 року

 

1.8. Сприяння розвитку механізмів соціального партнерства між владою, бізнесом та інститутами громадянського суспільства.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, виконкоми сільських та селищних рад

Протягом 2014 року

 

2.2. Створення економічних стимулів для стабільного функціонування інститутів громадянського суспільства та зміцнення їх економічного потенціалу:

2.1.Активізація використання механізму соціальних замовлень для надання неприбутковими недержавними організаціями соціальних послуг населенню.

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації,виконкоми сільських та селищних рад

Протягом 2014 року

 

2.2. Запровадження обов’язкового планування в районному бюджеті видатків на державну фінансову підтримку інститутів громадянського суспільства.

Фінансове управління районної державної адміністрації, відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату районної державної адміністрації

Постійно

 

2.3. Забезпечити надання фінансової підтримки за рахунок місцевих бюджетів громадським організаціям інвалідів, ветеранів, їх спілкам, молодіжним і дитячим громадським організаціям.

Управління районної державної адміністрації: фінансове, соціального захисту населення, відділи районної державної адміністрації: освіти, у справах сім’ї, молоді, спорту та охорони здоров’я, виконкоми сільських та селищних рад

Протягом 2014 року

  

3. Підтримки волонтерства та благодійництва:

3.1. Сприяти розвитку в районі волонтерської діяльності щодо соціальної допомоги, соціальної підтримки, соціальної реабілітації, соціальної профілактики, охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища, у сфері фізичної культури і спорту.

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, відділи районної державної адміністрації: освіти, у справах сім’ї, молоді, спорту та охорони здоров’я, виконкоми сільських та селищних рад

Протягом 2014 року

 

3.2. Взяти участь у щорічному обласному конкурсі на звання «Кращий волонтер року».

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

Листопад – грудень 2014 року

 

3.3. Здійснювання моніторинг потреб громадян в соціальних послугах з метою надання своєчасної соціальної підтримки різних категорій осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, створення відповідного банку даних.

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

Протягом 2014 року

 

3.4. Організувати інформування населення району про види соціальних послуг (порядок та умови їх отримання).

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

Постійно

 

3.5. Сприяти підтримці суб’єктів господарювання та громадян, які надають фінансову допомогу, чи здійснюють добровільні пожертвування інститутам громадянського суспільства для розв’язання проблем, що мають важливе суспільне значення.

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

Постійно

 

4. Підвищення рівня громадянської та правової культури:

4.1. Надання населенню правових консультацій з питань створення та правового регулювання діяльності інститутів громадянського суспільства.

Районне управління юстиції у Херсонської області

Протягом 2014 року

 

4.2. Сприяння участі осіб з особливими потребами в діяльності інститутів громадянського суспільства.

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

Протягом 2014 року

 

4.3. Сприяння проведенню органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення просвітницьких заходів щодо поширення інформації про можливості місцевої демократії.

Виконкоми сільських та селищних рад

Протягом 2014 року

 

4.4. Забезпечення взаємодії з інститутами громадянського суспільства у поширенні ідеї нетерпимості до проявів корупції, у пропагуванні переваг правомірного способу поведінки в усіх сферах суспільного життя.

Районний відділ Управління МВС України в області,Новотроїцьке відділення Генічеської об’єднаної державної податкової інспекції, структурні підрозділи районної державної адміністрації

Протягом 2014 року

 

4.6. Здійснення комплексних заходів правової освіти громадян, популяризації серед населення участі громадян у діяльності інститутів громадянського суспільства.

Районне управління юстиції у Херсонській області, відділи районної державної адміністрації: освіти, у справах сім’ї,  молоді, спорту та охорони здоров’я, відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

Протягом 2014 року

 

4.7. Організувати взаємодію з громадськими об’єднаннями щодо методичного забезпечення просвітницької діяльності серед населення для підвищення рівня громадської та правової культури.

Районне управління юстиції у Херсонській області, виконкоми сільських та селищних рад

Протягом 2014 року


Корисні посилання

Рiк англ мови