Дата створення матеріалу: 23-07-2014

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф

обмеження доступу “Для службового користування”

 

З питань мобілізаційної роботи:

 

         1. Інформація щодо:

         - організації оповіщення, мобілізації, переведення районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій району на роботу в умовах особливого періоду;

         - кількості військовозобов’язаних, які заброньовані за структурними підрозділами районної державної адміністрації на період мобілізації та воєнного стану.

         2. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та складових частин мобілізаційного плану району щодо:

         - створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

         - виробництва закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції, лікарських засобів, медичного майна, пально-мастильних матеріалів в особливий період;

         - кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної техніки, яка підлягає передачі до складу Збройних Сил України;

         - забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

         - підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.

         3. Мобілізаційні завдання, які встановлені районною державною адміністрацією підприємствам, установам та організаціям району.

         4. Відомості про місця зберігання, норми накопичення, фактичну наявність, якісний стан матеріальних цінностей мобілізаційного резерву щодо окремих підприємств, установ та організацій, які знаходяться у віданні районної державної адміністрації.

         5. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

         6. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку району.

 

З питань охорони державної таємниці:

         1. Номенклатури секретних справ та  посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

         2. Облікові картки громадян про надання допуску та доступу до державної таємниці (форма 6).

         3. Акти внутрішніх перевірок, перевірок стану охорони державної таємниці, знищення таємних документів і справ, зміни грифів секретності документів, гриф яким було надано раніше.

         4. Плани заходів забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану,  під час міжнародного співробітництва, проведення нарад з використанням інформації, що становить державну таємницю, технічного захисту інформації з обмеженим доступом.

         5. Форми облікової документації  матеріальних носіїв секретної інформації.

         6. Протоколи засідань експертної комісії та нарад, на яких розглядаються питання, що містять інформацію обмеженого доступу.

            7. Про порядок здійснення охорони адміністративного будинку районної державної адміністрації, зміст заходів пропускного та внутрішньо-об’єктового режиму.

         8. Про обладнання приміщень, у яких проводяться секретні роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації, заходи щодо їх охорони.

      9. Про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці (крім тих, що становлять державну таємницю).

10. Звіти про стан охорони державної таємниці.

11. Протоколи засідань постійно діючої експертної комісії з питань державної таємниці районної державної адміністрації.

 

З питань технічного  захисту інформації:

 

         1. Перелік режимних приміщень районної державної адміністрації.

         2. Акти категоріювання, обстеження та придатності об’єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

         3. Про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту інформації обмеженого доступу.

         4. Про розташування та потужність засобів передачі радіосигналів.

         5. Інформація щодо кількості неліцензійного програмного забезпечення.

         6. Паролі доступу до інформації на комп’ютері та мережі.

 

 

З кадрових та фінансових питань:

 

 

         1. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

         2. Особові справи державних службовців апарату районної державної адміністрації (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від              25 травня 1998 року № 731).

         3. Інформація про особу, що міститься у службовій переписці та інших документах, які знаходяться у користуванні районної державної адміністрації, крім випадків, передбачених законом.

         4. Узагальнені відомості комп’ютерного обліку електронних справ державних службовців районної державної адміністрації, сформовані засобами підсистеми обліку державних службовців (системи “Картка”) єдиної державної комп’ютерної системи “Кадри”.

         5. Відомості щодо персональних даних осіб,що містяться в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

 

 

З питань житлово-комунального господарства:

 

 

         1. Зміст організаційних і технічних заходів охорони об’єктів комунального водозабезпечення.

         2. Відомості щодо організації охорони та оборони об’єктів комунального водозабезпечення в особливий період.

         3. Інформація про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водопостачання району.

 

 

З питань будівництва та архітектури:

 

 

         1. Плани капітального будівництва та капітального ремонту об’єктів спецпризначення.

         2. Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання масштабів 1:50000 – 1:200000, карти ділянок масштабів 1: 25000, 1:50000.

        

 

З питань цивільного захисту:

 

 

         1. Відомості щодо організації заходів цивільної оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2. Перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони.

3. Про використання захисних споруд цивільної оборони для потреб населення.

4. Про технічний стан системи оповіщення.

5. Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки району.

         6. Про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

         7. Про організацію заходів при ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час, а також на навчаннях та тренуваннях.

         8. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) за район.

         9. Зведені відомості про джерела та види небезпеки, можливі   рівні надзвичайних ситуацій та технологічні характеристики потенційно небезпечних об’єктів за район, які зареєстровані у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів.

 

 

 

З питань забезпечення зв’язком:

         1. За окремими показниками про організацію окремого об’єкта урядового та спеціального зв’язку.

         2. Про встановлення, перевстановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв’язку.

3. Про об’єкти, засоби спеціального зв’язку, контрольно-вимірювальне обладнання на спеціальну техніку (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом.

 

 

З питань зовнішньоекономічної діяльності:

 

 

         1. Про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

         2. Про зміст директив, планів, вказівок делегаціям і посадовим особам, які представляють інтереси України, з питань зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України, спрямовані на забезпечення її національних інтересів і безпеки.

 

З питань охорони здоров’я:

 

 

 

         1. Персоналізована інформація про стан здоров’я громадян (захворюваність, інвалідність, смертність та фізичний розвиток).

         2. Реєстри осіб, хворих на різні захворювання.

         3. Про надання медичних послуг у галузі охорони здоров’я в особливий період.

         4. За сукупністю всіх показників про заходи щодо виконання оперативних завдань, спрямованих на стабілізацію епідситуації в районі.

         5. За окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів, що не становлять державну таємницю.

 

 

 

З релігійних питань:

 

         1. Відомості, отримані від громадян, державних і релігійних діячів з питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі.

         2. Зведені відомості про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації у районі.

        

 

З територіальної оборони:

 

 

         Щодо розробки документів планування територіальної оборони, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України.

 

 

 

 

 

З питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю:

 

         1. Про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України.

         2.  Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть призвести до розкриття джерела отриманої інформації.

3. Про заходи щодо забезпечення сталого функціонування органів державної влади і дотримання громадського порядку під час проведення масових заходів.

 

 

З питань соціального захисту прав громадян:

 

 

         1. Протоколи засідань комісій з питань захисту прав дитини, які містять персональні дані.

         2. Особові справи прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів та усиновителів.

         3. Особові справи дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах.

         4. Узагальнені відомості комп’ютерного обліку електронних даних, сформованих у межах державної комп’ютерної системи «Діти».

         5. Персональні дані постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів, дітей-сиріт, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, підопічних дитячих, психоневрологічних та геріатричних будинків-інтернатів, центрів реабілітації дітей-інвалідів, підопічних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), одержувачів усіх видів державної соціальної допомоги та пенсій.

        

 

З питань Державного реєстру виборців:

         Листування з організаціями та установами з питань функціонування Державного реєстру виборців, яке містить персональні дані та внесення відповідних змін до нього.

Із загальних питань:

         Інформація, що міститься у внутрішній службовій кореспонденції районної державної адміністрації (службові та доповідні записки, акти внутрішніх перевірок) та яка містить персональні дані.

 

Примітка: Головний розробник проектів розпорядчих актів та службової кореспонденції (керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації та її апарату)може, виходячи із змісту питання і конкретної ситуації, ініціювати питання щодо присвоєння документам грифу „Для службового користування” і поза межами цього Переліку (за винятком інформації, яка включена до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України).

 


Корисні посилання

Рiк англ мови