Дата створення матеріалу: 06-10-2014

 НОВОТРОЇЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ НОВОТРОЇЦЬКОЇ РАЙОННОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

   19.09.2014                            смт Новотроїцьке                              №      317

Зареєстровано в Новотроїцькому районному

управлінні юстиції Херсонської області

"25" вересня 2014 року № 9/403

Уповноважена особа відділу державної

реєстрації ___________________________

В.Л.Проданець

 

Про затвердження Переліку

адміністративних послуг, що

надаються через центр надання

адміністративних послуг Новотроїцької

районної державної адміністрації

 

          На виконання законів України “Про адміністративні послуги”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”, керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

          1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг Новотроїцької районної державної адміністрації, що додається.

          2. Юридичному відділу апарату Новотроїцької районної державної адміністрації (Бабіна О.О.) забезпечити подання цього розпорядження в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Новотроїцького районного управління юстиції Херсонської області.

          3. Це розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування, крім пунктів 1-8, 11-21, 24-30, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р, які набирають чинності з 01 жовтня 2014 року, і пунктів 9,10,22,23,33-44, які набирають чинності з 01 січня 2015 року.

          4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Коцегубова Ю.А.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Новотроїцької районної державної адміністрації

19.09.2014 № 317

 

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг

Новотроїцької районної державної адміністрації

 

І. Перелік  адміністративних послуг без врахування документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

 

1. Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.

 

2. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

 

3. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.

 

4. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття.

 

5. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

 

6. Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них.

 

7. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення.

 

8. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем за її рішенням.

 

9. Державна реєстрація:

 

права власності на нерухоме майно

 

інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна).

 

10. Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

 

11. Реєстрація громадського об’єднання.

 

12. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання.

 

13. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту.

 

14. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання.

 

15. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання.

 

16. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення.

 

17. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання.

 

18. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

 

19. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

 

20. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

 

21. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника.

 

22. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення).

 

23. Оформлення та видача проїзного документа дитини.

 

24. Оформлення та видача паспорта громадянина України.

 

25. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого.

 

26. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку.

 

27. Реєстрація місця проживання особи.

 

28. Зняття з реєстрації місця проживання особи.

 

29. Реєстрація місця перебування особи.

 

30. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи.

 

31. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.

 

32. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

 

33. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.

 

34. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.

 

35. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

 

36. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.

 

37. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

 

38. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

 

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

 

обмеження у використанні земель

 

земельну ділянку.

 

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території).

 

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації.

 

39. Видача довідки про:

 

1)наявність та розмір земельної частки (паю).

 

2)наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

 

40. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

 

41. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

 

42. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.

 

43. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

 

44. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.

 

45. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів.

 

46. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

 

47. Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

 

48. Прийняття рішення про припинення права користування земельною ділянкою за заявою землекористувача.

 

49. Надання висновку про погодження документації із землеустрою.

 

50. Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.

 

51. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

 

52. Видача повідомлення про відповідність намірів замовника щодо місця розташування тимчасової споруди комплексній схемі розміщення тимчасових споруд (у разі її наявності), будівельним нормам.

 

53. Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

 

54. Взяття на облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення та видача направлення на безоплатне забезпечення технічними, іншими засобами реабілітації і виробами медичного призначення.

 

55. Встановлення статусу реабілітованої особи.

 

56. Встановлення статусу жертви нацистських переслідувань.

 

57. Встановлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.

 

58. Встановлення статусу учасника війни.

 

59. Встановлення статусу ветерана праці.

 

60. Встановлення статусу дитини війни.

 

61. Видача талонів на право одержання проїзних документів (квитків) інвалідам війни, учасникам війни, жертвам нацистських переслідувань та сім’ям померлих ветеранів війни.

 

62. Прийняття рішення про встановлення опіки (піклування) над дитиною.

 

63. Прийняття рішення щодо місця проживання малолітньої дитини та участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї.

 

64. Видача висновку щодо доцільності (недоцільності) поновлення батьків у батьківських правах.

 

65. Видача дозволу на укладення договору щодо майна дитини, який підлягає нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, на відмову від належних дитині майнових прав, вчинення інших правочинів.

 

66. Надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно малолітній (неповнолітній) дитині.

 

67. Встановлення статусу батьків та дитини з багатодітної сім’ї.

 

ІІ. Перелік документів дозвільного характеру, видача, переоформлення, видача дублікатів, копій, анулювання за заявою суб’єкта господарювання яких належать до адміністративних послуг

 

1. Видача висновку державної екологічної експертизи

 

2. Видача висновку державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі

 

3. Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення

 

4. Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи  документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо

 

5. Видача дозволу на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин

 

6. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

 

7. Видача дозволу на виконання будівельних робіт

 

8. Видача дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

 

9. Видача дозволу на спеціальне водокористування

 

10. Видача дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

 

11. Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами

 

12. Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин

 

13. Видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

 

14. Видача експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі

 

15. Видача експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків

 

16. Видача експлуатаційних  дозволів для потужностей (об’єктів):

 

1) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

 

2) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

 

17. Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

 

18. Прийняття рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

 

19. Прийняття рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності

 

20. Видача сертифікату про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що належать до IV і V категорій складності

 

 

 

 


Корисні посилання

Рiк англ мови