Дата створення матеріалу: 28-11-2014

Районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами вживаються також заходи щодо виконання  вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».    З метою зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями організовано роботу дозвільного центру, центру надання адміністративних послуг, запроваджено систему електронного документообігу та електронного цифрового підпису, структурними підрозділами районної державної адміністрації застосовується принцип “мовчазної згоди” під час надання погоджень, висновків, дозвільних документів тощо

        У районній державній адміністрації ведеться системна робота щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення громадян, організації порядку прийомів громадян, у тому числі виїзних. Працює «гаряча лінія» та запроваджено проведення попереднього запису громадян на прийом за телефоном «гарячої лінії». Так розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19 лютого 2008 року 77 “Про стан роботи із зверненнями та організацію виконання в районі Указу Президента України від 07 лютого 2008  року №109/2008 “Про першочергові невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” запроваджено постійно діючу “Гарячу телефонну лінію” за телефоном 5-11-26.

Керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату забезпечується контроль за дотриманням вимог статті 14 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення. На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 серпня 2013 року № 500 «Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення» районною державною адміністрацією були розроблені відповідні заходи та затверджені розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19 вересня 2013 року № 411-ос.  Державних службовців районної державної адміністрації ознайомлено з пам’яткою щодо врегулювання конфлікту інтересів,  кожному державному  службовцю апарату та відділів райдержадміністрації особисто (під підпис) вручена  вищевказана пам’ятка для  більш детального вивчення.

Протягом І півріччя 2014 року випадків виникнення конфлікту інтересів державних службовців та посадових осіб районної державної адміністрації не  виявлено, випадків притягнень до відповідальності та звільнень з посад державних службовців Новотроїцької районної державної адміністрації за корупційні діяння не було.

           На постійному контролі знаходиться  виконання вимог статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».  Сектором кадрової роботи апарату забезпечується  проведення спеціальної перевірки  відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців. Спеціальну перевірку перед призначенням у І півріччі 2014 році в апараті та структурних підрозділах пройшло 2 особи, одна з яких призначена на посаду. 

           Особи, які претендують на зайняття посад державної служби, письмово попереджаються про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.

До 01 квітня державні службовці подають декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за попередній рік.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» протягом 2-3 квітня 2014 року уповноваженою особою було здійснено перевірку декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі – декларації) державних службовців апарату та відділів районної державної адміністрації за минулий 2013 рік, які зберігаються в секторі кадрової роботи райдержадміністрації.

Підпунктом 4  пункту 5 даної постанови визначено, що  уповноважений орган (у районній державній адміністрації – уповноважена особа)  «надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій». У зв’язку з тим, що на момент перевірки порядок законодавством не встановлено, перевірка здійснювалася з урахуванням зазначеної вище постанови.

 За підсумками перевірки встановлено, що всі декларації заповнені та подані вчасно – до 01 квітня 2014 року; у ході здійснення логічного та арифметичного контролю помилок не виявлено.

 Всього ж  за 2013 рік декларацій надано у кількості 86 із 86 державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

  З державними службовцями районної державної адміністрації та особами, зарахованими до кадрового резерву, систематично проводилася навчальна і роз’яснювальна робота щодо вимог Законів України “Про засади  запобігання і протидії корупції ” та “Про державну службу ”.  Так за І півріччя 2014 року  районною державною адміністрацією  на навчаннях державних службовців було  розглянуто питання, які  стосувалися дотримання антикорупційного законодавства  особами, уповноваженими на виконання функцій держави, серед них – «Про основні положення постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», «Про основні вимоги щодо заповнення державними службовцями декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про зміни, внесені до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Крім того, на засіданні ради по роботі з кадрами у червні було розглянуто питання щодо основних положень Закону України від 13 травня 2014 року № 1261 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» та зобов’язано керівників структурних підрозділів  райдержадміністрації провести роботу щодо роз’яснення норм даного закону серед підлеглих державних службовців.

         Протягом  звітного періоду всі державні службовці, які проходили навчання в Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій, одночасно пройшли й навчання  за програмою короткотермінового семінару за темою: “Правові основи запобігання проявам корупції. Відповідальність державних службовців за корупційні діяння”.

         З метою проведення роз’яснювальної роботи серед сільських, селищних голів та секретарів сільських, селищних рад, на навчаннях, які проводяться районною державною адміністрацією, також піднімаються питання роботи виконкомів сільських, селищних рад щодо організації роботи з попередження та протидії корупції відповідно до  Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» з урахуванням внесених до нього змін та роз’яснення інших законів та постанов. Так за звітний період на навчаннях розглядалися питання: «Про основні вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», «Про реалізацію в районі завдань Президента України щодо належної роботи із зверненнями громадян», «Про порядок реалізації речових прав на нерухоме майно», «Про відповідальність за корупційне правопорушення, передбачену Законом України від 18 квітня 2013 року «про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією», «Про проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади», «Про дотримання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інші.

Протягом І півріччя 2014 року випадків виникнення конфлікту інтересів державних службовців та посадових осіб районної державної адміністрації не  виявлено, випадків притягнень до відповідальності та звільнень з посад державних службовців Новотроїцької районної державної адміністрації за корупційні діяння не було.

          Відділом діловодства і контролю апарату районної державної адміністрації постійно здійснюється розміщення на офіційному веб-сайті проекти нормативно-правових актів, проектів заходів та районних програм для ознайомлення та доступу громадськості.  

 

 


Корисні посилання

Рiк англ мови