Дата створення матеріалу: 30-12-2014

 ДОДАТОК ДО  РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2014 РІК 
Новотроїцький районний центр з обслуговування навчальних закладів та установ освіти
Дані щодо кожного окремого предмета закупівлі
Загальне найменування предмета закупівлі Джерело фінансування Очікуваний  строк здійснення закупівлі Очікувана вартість предмета закупівлі Примітка
вартість закупівлі за 2014 рік в тому числі кредиторська заборгованість 2013 року
1 2 3 4 5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар Місцевий бюджет протягом  2014 року 951916,71 200164,71  
КЕКВ 2210
Гравій та пісок - - 8550,00 150,00 08.12.1
Бітум і асфальт природні; асфальтити та асфальтові породи - - 705,00 705,00 08.99.1
Пряжа бавовняна та нитки бавовняні для шиття - - 90,00 35,00 13.10.6
Тканини (крім спеціальних полотен) із хімічних монониток і штапельних волокон     400,00 400,00 13.20.3
Вироби текстильні готові для домашнього господарства - - 3700,00 2300,00 13.92.1
Вироби текстильні готові інші - - 1549,50 1549,50 13.92.2
Килими та килимові покриви - - 2400,00   13.93.1
Одяг, дитячий, спортивні костюми та інший одяг, аксесуари та деталі одягу, трикотажні - - 874,00 274,00 14.19.1
Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої деревини - - 3815,00 1065,00 16.21.1
Шпон; листи до клеєної фанери; деревина  - - 415,00 415,00 16.21.2
Паркет щитовий складений - - 170,00 170,00 16.22.1
Вироби столярні та теслярські, з деревини - - 1527,00 1227,00 16.23.1
Вироби з деревини інші -   389,50 389,50 16.29.1
Папір і картон оброблені - - 14337,75 4636,75 17.12.7
Вироби канцелярські паперові - - 3942,50 2812,50 17.23.1
Шпалери - - 620,00 620,00 17.24.1
Вироби паперові та картонні, інші - - 266,00 236,00 17.29.1
Речовини хімічні неорганічні основні, інші н.в.і.у. - - 162,00 162,00 20.13.6
Пестициди та інші агрохімічні продукти - - 96,00 96,00 20.20.1
Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові - - 35,00   20.59.4
Фарби та лаки, інші, та повязана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила - - 2025,00   20.30.2
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні - - 114797,20 14813,20 19.20.2
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні - - 98000,00  

19.20.2              

додаткові кошти згідно

довідки

№ 287 від 04.09.2014 р.,

№ 288 від 04.09.2014 р.,

№ 289 від 04.09.2014 р.

Шини та камери ґумові нові - - 12000,00 12000,00 22.11.1
Ґума невулканізована та вироби з неї; ґума вулканізована, крім твердої ґуми, ґуми у формі ниток, кордів, пластин, листів, стрічок, стрижнів і профілів - - 52,00 52,00 22.19.2
Труби, трубки та шланги з вулканізованої гуми - - 2352,00 592,00 22.19.3
Тканини проґумовані (крім кордів до шин) - - 65,00 65,00 22.19.5
Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми - - 56,00 56,00 22.19.7
Труби, трубки, шланги та фітинги до них пластмасові - - 5637,40 5637,40 22.21.2
Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані чи не з’єднані з іншими матеріалами - - 1827,90 1827,90 22.21.3
Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші - - 215,00 215,00 22.21.4
Тара пластмасова - - 1375,00 1375,00 22.22.1
Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді не пластикові - - 22645,10 12645,10 22.23.1
Вироби пластмасові інші, н.в.і.у. - - 3241,00 709,00 22.29.2
Фарби та лаки на основі полімерів - - 35296,91 19276,91 20.30.1
Фарби та лаки, інші, та повязана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила - - 2096,80 2096,80 20.30.2
Мило, засоби мийні та засоби для чищення - - 7276,50 1436,50 20.41.3
Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення - - 300,00   20.41.4
Клеї - - 665,80 555,80 20.52.1
Продукти хімічні різноманітні - - 233,45 233,45 20.59.5
Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові - - 360,00 360,00 20.59.4
Скло листове - - 21504,00 504,00 23.11.1
Скло порожнисте - - 205,60 205,60 23.13.1
Вироби вогнетривкі - - 1000,00 1000,00 23.20.1
Плитка та плити керамічні - - 120,00 120,00 23.31.1
Цегла, черепиця та будівельні вироби з випаленої глини - - 400,00   23.32.1
Вироби господарські та декоративні керамічні - - 6116,50 2095,50 23.41.1
Вироби санітарно-технічні керамічні - - 226,00 226,00 23.42.1
Цемент - - 11160,00 1410,00 23.51.1
Вапно негашене, гашене та гідравлічне - - 9997,00 677,00 23.52.1
Вироби з гіпсу для будівництва - - 963,00 963,00 23.62.1
Вироби з волокнистого цементу - - 14011,00   23.65.1
Напівфабрикати з алюмінію та алюмінієвих сплавів - - 26,00 26,00 24.42.2
Напівфабрикати з міді та мідних сплавів - - 72,00 72,00 24.44.2
Двері, вікна й рами до них, пороги до дверей, металеві - - 8000,00   25.12.1
Вироби ножові та столові прибори - - 3720,50 490,50 25.71.1
Замки та завіси - - 786,00 786,00 25.72.1
Інструменти ручні для використання в сільському господарстві, садівництва чи лісовому господарстві - - 5496,50 496,50 25.73.1
Пилки ручні, полотна до будь-яких пилок - - 402,00 102,00 25.73.2
Інструменти ручні інші - - 1376,00 1126,00 25.73.3
Деталі змінні до ручних інструментів з механічним урухомлювачем/приводом чи без нього, або до верстатів - - 170,00 170,00 25.73.4
Вмістини металеві легкі - - 257,50 257,50 25.92.1
Вироби з дроту, ланцюги та пружини - - 11698,60 1698,60 25.93.1
Вироби кріпильні та ґвинтонарізні - - 84,30 84,30 25.94.1
Вироби з недорогацінних металів, інші - - 16614,50 64,50 25.99.2
Вироби  для ванн і кухні металеві - - 14294,50 5984,50 25.99.1
Частини гідравлічного та пневматичного силового устатковання - - 770,00   28.12.2
Частини вальниць/підшипників, зубчастих передач, механічних передач - - 670,00   28.15.3
Машини друкарські, машини для обробляння текстів і лічильні машини - - 360,00   28.23.1
Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати - - 2756,00 556,00 28.29.1
Устатковання для зважування та вимірювання промислове, побутове та іншої призначеності - - 4138,00 538,00 28.29.3
Машини інші для переміщування, планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати та дорожні котки) - - 586,00 586,00 28.92.2
Прилади електричні побутові, інші н.в.і.у. - - 7710,00 5610,00 27.51.2
Частини та приладдя до обчислювальних машин - - 300,00   26.20.4
Приймачі телевізійні, поєднані чи не поєднані з радіоприймачами або пристроями для записування та відтворювання звуку й зображення - - 2400,00   26.40.2
Елементи баластні до розрядних ламп або трубок; перетворювачі статичні; дроселі та котушки індуктивності, інші - - 728,00 78,00 27.11.5
Елементи первинні, первинні батареї та частини до них - - 45,00 45,00 27.20.1
Акумулятори електричні та частини до них - - 1825,00 1150,00 27.20.2
Проводи та кабелі електронні й електричні, інші     456,50 456,50 27.32.1
Пристрої електромонтажні - - 2108,50 1988,50 27.33.1
Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові - - 3464,00 1984,00 27.40.1
Лампи та світильники - - 340,00 340,00 27.40.2
Лампи та світильники, інші - - 130,00 130,00 27.40.3
Частини ламп і освітлювального устатковання - - 1913,00 1913,00 27.40.4
Холодильники та морозильники; машини пральні; електроковдри; вентилятори - - 20065,00 20065,00 27.51.1
Схеми електронні інтегровані - - 490,00   26.11.3
Частини побутових електричних приладів - - 85,00 85,00 27.51.3
Устатковання побутове неелектричне для приготування та підігрівання їжі - - 156,00 156,00 27.52.1
Устатковання електричне, інше (зокрема електромагніти, електромагнітні зчеплення, муфти та гальма, електромагнітні підіймальні головки, пришвидшувачі заряджених частинок, генератори електричних сигналів), н. в. і. у. - - 2664,90 2664,90 27.90.4
Частини електронних ламп, трубок та інших електронних складників, н. в. і. у. - - 259,00 259,00 26.11.4
Карти звукові, мережеві карти до машин автоматичногообробляння інформації - - 201,00 51,00 26.12.2
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них - - 4303,00 2099,00 26.20.1
Блоки пам’яті та інші запам’ятовувальні пристрої - - 3823,80 3823,80 26.20.2
Частини та приладдя до обчислювальних машин - - 5882,00 5882,00 26.20.4
Апаратура електрична для проводового телефонного та телеграфного зв’язку; відеофони  - - 285,00 125,00 26.30.2
Антени та антенні відбивачі будь-якого типу й частини до них; частини радіо- та телепередавальної апаратури та телевізійних камер - - 650,00 650,00 26.30.4
Апаратура для записування та відтворення звуку й зображення - - 2450,00 1550,00 26.40.3
Мікрофони, гучномовці, апаратура приймальна для радіотелефонного та радіотелеграфного зв’язку - - 1210,00 1210,00 26.40.4
Інструменти та приладдя вимірювальні, контрольні та випробувальні, інші - - 60,00 60,00 26.51.6
Годинники (крім частин і годинникових механізмів) - - 100,00   26.52.1
Устатковання фотографічне та частини до нього - - 790,00 790,00 26.70.1
Помпи для рідин; підіймачі рідин - - 180,00   28.13.1
Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів - - 2681,00 2681,00 28.14.1
Печі та пічні пальники, частини до них - - 5680,00 5680,00 28.21.1
Інструмент електромеханічний для роботи однією рукою; інструмент ручний портативний із силовим урухомлювачем/приводом, інший     790,00 790,00 28.24.1
Частини та приладдя до моторних транспортних засобів - - 4226,00 3376,00 29.32.3
Меблі для сидіння та їхні частини - - 17117,00 16367,00 31.00.1
Матраци - - 2000,00   31.03.1
Меблі, інші - - 3960,00 2100,00 31.09.1
Вироби спортивні - - 9310,00 1950,00 32.30.1
Ляльки, що зображують тільки людей; іграшки, що зображують тварин та інші істоти, крім людей; їхні частини - - 1000,00   32.40.1
Іграшки, інші, зокрема іграшкові музичні інструменти - - 500,00   32.40.3
Мітли та щітки - - 2590,90 1190,90 32.91.1
Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки - - 6698,30 663,30 32.99.1
Вироби, інші, н. в. і. у. - - 771,00 771,00 32.99.5
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні - - 98000,00  

19.20.2              

додаткові кошти (довідка  фінуправління № 391 від 06.11.2014 р., рішення сесії районної ради № 787 від 06.11.2014 р.

Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді не пластикові (металопластикові вікна) - - 15060,00  

22.23.1              

додаткові кошти (довідка  фінуправління № 403 від 06.11.2014 р., рішення сесії районної ради № 787 від 06.11.2014 р.

Вироби спортивні (спортінвентар) - - 3464,00  

32.30.1              

додаткові кошти (довідка  фінуправління № 403 від 06.11.2014 р., рішення сесії районної ради № 787 від 06.11.2014 р.

Натуральні показники - - 220450,00    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали Місцевий бюджет протягом  2014 року 8000,00 -  
КЕКВ 2220
Целюлозна вата й полотна з целюлозних волокон - - 65,00 - 17.12.2
Оксиди, пероксиди та гідроксиди - - 278,00 - 20.12.2
Йод, фтор, бром - - 120,00 - 20.13.2
Солі металів галоїдні; гіпохлорити, хлорати й перхлорати - - 4500,00 - 20.13.3
Лізин, глутамінова к-та та їхні солі; солі та гідроксиди амонію четвертинні - - 250,00 - 21.10.2
Ліки - - 2420,00 - 21.20.1
Препарати фармацевтичні, інші - - 132,00 - 21.20.2
Вироби медичної та хірургічної призначеності - - 235,00 - 32.50.5
Натуральні показники - - - -  
Продукти харчування Місцевий бюджет протягом  2014 року 1128124,21    
КЕКВ 2230 -
Коренеплоди та бульби їстівні з високим вмістом крохмалю та інуліну - - 75292,00 - 01.13.5
Овочі бобові сушені - - 1032,71 - 01.11.7
Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні - - 35031,72 - 01.13.4
Овочі листкові - - 45671,00 - 01.13.1
Буряки цукрові та насіння цукрових буряків - - 21606,45 - 01.13.7
Культури овочеві плодоносні, інші - - 2275,83 - 01.13.3
Плоди цитрусових культур - - 406,50 - 01.23.1
Яблука - - 21165,42 - 01.24.1
Прянощі необроблені - - 137,61 - 01.28.1
Яйця у шкаралупі, свіжі - - 63088,27 - 01.47.2
Продукція тваринництва інша - -   - 01.49.2
Сіль харчова - - 2891,77 - 10.84.3
М’ясо заморожене та заморожені харчові субпродукти; м’ясо та заморожені субпродукти, інші - - 48973,78 - 10.11.3
М’ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене - - 10132,51 - 10.12.1
Консерви та готові страви з м"яса, м"ясних субпродуктів чи крові - - 61368,71 - 10.13.1
Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена - - 98992,96 - 10.20.1
Соки фруктові та овочеві - - 94643,95 - 10.32.1
Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі - - 13000,00 - 10.39.1
Плоди й горіхи оброблені та законсервовані - - 15529,36 - 10.39.2
Олії рафіновані - - 29722,24 - 10.41.5
Масло вершкове та молочні пасти - - 98893,44 - 10.51.3
Молоко  та вершки, рідинні, оброблені - - 43221,29 - 10.51.1
Сир сичужний та кисломолочний сир - - 98975,86 - 10.51.4
Продукти молочні, інші - - 35014,92 - 10.51.5
Борошно зернових овочевих культур; їхні суміші - - 10442,52 - 10.61.2
Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур - - 24370,19 - 10.61.3
Рис напівобрушений чи повністю обрушений або лущений чи дроблений - - 13389,75 - 10.61.1
Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання - - 98916,36 - 10.71.1
Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські, борошняні, тривалого зберігання - - 2036,00 - 10.72.1
Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор (сахароза); меляса - - 36270,87 - 10.81.1
Шоколад і цукрові кондитерські вироби - - 1668,36 - 10.82.2
Макарони, локшина, кускус та подібні борошняні вироби - - 18214,02 - 10.73.1
Чай і кава оброблені - - 3939,56 - 10.83.1
Оцет; соуси; суміші приправ; борошно та крупка гірчичні; гірчиця готова - - 175,24 - 10.84.1
Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти - - 856,04 - 10.89.1
Крохмалі і крохмалепродукти - - 777,00 - 10.62.1
Натуральні показники - -   -  
Оплата послуг (крім комунальних)"                                     КЕКВ 2240 Місцевий бюджет протягом 2014 року 85527,95 5063,68  
Технічне обслуговування та ремонтування і маловантажних автотранспортних засобів - - 3673,00   45.20.1
Технічне обслуговування та ремонтування інших автотранспортних засобів - - 1938,00 1338,00 45.20.2
Послуги каналізаційні - - 5980,00   37.00.1
Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування - - 4216,88 641,88 38.11.2
Послуги поштових відділків - - 265,00   53.10.1
Послуги щодо передавання даних і повідомлень - - 34859,27   61.10.1
Послуги щодо страхування життя - - 9600,00   65.11.1
Послуги щодо страхування автотранспорту - - 15380,60 453,60 65.12.2
Послуги інженерні - - 1001,20 301,20 71.12.1
Послуги щодо очищування, інші - - 2700,00   81.29.1
Фотокопіювання, оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні послуги - - 225,00 200,00 82.19.1
Послуги пожежних служб - - 388,00 388,00 84.25.1
Ремонтування ко"мпютерів та периферійного устатковання - - 5301,00 1741,00 95.11.1
Натуральні показники - - -    
Оплата водопостачання і водовідведення Місцевий бюджет протягом 2014 року 33740,00 -  
КЕКВ 2272  
Обробляння та розподіляння води трубопроводами - - 33740,00 - 36.00.2
Оплата інших енергоносіїв                                               КЕКВ 2275 Місцевий бюджет протягом 2014 року 617868,63 -  
Деревина розпиляна чи розколота - - 74410,00 - 16.10.1                                30600,00 грн.      економія коштів, що виникла у результаті проведення торгів на закупівлю вугілля кам"яного
Вугілля кам"яне - - 99000,00 - 05.10.1                                 
Вугілля кам"яне - - 20358,00 - 05.10.1                      Відшкодування Новомиколаївській с/р
Брикети, котуни й подібні види твердого палива, одержані з торфу - - 99000,00 - 19.20.1                                         економія коштів, що виникла у результаті проведення торгів на закупівлю вугілля кам"яного 
Вугілля кам"яне - - 99855,00 - 05.10.1                       кошти в результаті економії (довідки  фінуправління № 443, 444 від 24.11.2014 р.)          
Вугілля кам"яне - - 99702,00 - 05.10.1                       кошти в результаті економії (довідка  фінуправління № 458 від 05.12.2014 р.)          
Вугілля кам"яне - - 99833,00 - 05.10.1                       кошти в результаті економії (довідка  фінуправління № 477 від 09.12.2014 р., рішення сесії районної ради від 09.12.2014 р. № 812)          
Вугілля кам"яне - - 22200,00 - 05.10.1                       кошти в результаті економії (довідка  фінуправління № 555 від 24.12.2014 р.)         
Вугілля кам"яне - - 3510,63 - 05.10.1                       кошти в результаті відшкодування комунальних витрат та енергоносіїв Подовською с/р           
Оплата електроенергії                                              КЕКВ 2273 Місцевий бюджет протягом 2014 року 471547,00 -  
Електрична енергія - - 471547,00 - 35.11.1                                 20% від вартості договору, заключеного у 2013 році, на підставі ч. 6 ст. 40 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" 
Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку                                               КЕКВ 2282 Місцевий бюджет протягом 2014 року 12665,78 6665,78  
Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. - - 5928,58 5928,58 85.59.1
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні - - 6737,20 737,20 19.20.2                           Додаткові кошти                                 Довідка  № 315 від 25.09.2014р.
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                              КЕКВ 3110 Місцевий бюджет протягом 2014 року 65000,00 -  
Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді не пластикові - - 51500,00 - 22.23.1
Блоки пам’яті та інші запам’ятовувальні пристрої - - 13500,00 - 26.20.1
Бюджет розвитку          Капітальниц ремонт інших об"єктів                                      КЕКВ 3132 Місцевий бюджет протягом 2014 року 123146,89 0,00  
Радіатори та котли центрального опалення - - 33500,00 - 25.21.1
Послуги інженерні - - 12646,89 12646,89 71.12.1
Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді не пластикові - - 77000,00 - 22.23.1                    додаткові кошти  (довідка № 292 від 04.09.2014 р.)
Інші виплати населенню                                      КЕКВ 2730 Місцевий бюджет червень 2014 року 99000,00 -  
Послуги місць короткотермінового проживання інших  (путівки на оздоровлення дітей в таборі відпочинку) - - 99000,00 - 55.23.1
             Протокол засідання комітету з конкурсних торгів № 86 від 25 грудня  2014 року 

 


Корисні посилання

Рiк англ мови