Дата створення матеріалу: 30-01-2015

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 01 березня 2012 року № 145 затверджено план заходів стосовно реалізації в районі Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2012-2015 роки.

Районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами вживаються також заходи щодо виконання  вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».    З метою зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями організовано роботу дозвільного центру, центру надання адміністративних послуг, запроваджено систему електронного документообігу та електронного цифрового підпису, структурними підрозділами районної державної адміністрації застосовується принцип “мовчазної згоди” під час надання погоджень, висновків, дозвільних документів тощо

У районній державній адміністрації ведеться системна робота щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення громадян, організації порядку прийомів громадян, у тому числі виїзних. Працює «гаряча лінія» та запроваджено проведення попереднього запису громадян на прийом за телефоном «гарячої лінії». Так розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19 лютого 2008 року 77 “Про стан роботи із зверненнями та організацію виконання в районі Указу Президента України від 07 лютого 2008  року №109/2008 “Про першочергові невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” запроваджено постійно діючу “Гарячу телефонну лінію” за телефоном 5-11-26.

Керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату забезпечується контроль за дотриманням вимог статті 14 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення. На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від                09 серпня 2013 року № 500 «Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення» районною державною адміністрацією були розроблені відповідні заходи та затверджені розпорядженням голови районної державної адміністрації від               19 вересня 2013 року № 411-ос.  Державних службовців районної державної адміністрації ознайомлено з пам’яткою щодо врегулювання конфлікту інтересів,  кожному державному  службовцю апарату та відділів райдержадміністрації особисто (під підпис) вручена  вищевказана пам’ятка для  більш детального вивчення.

Протягом 2014 року випадків виникнення конфлікту інтересів державних службовців та посадових осіб районної державної адміністрації не  виявлено, випадків притягнень до відповідальності та звільнень з посад державних службовців Новотроїцької районної державної адміністрації за корупційні діяння не було.

На протязі звітного періоду постанов судів щодо притягнення за корупційні діяння осіб, до районної державної адміністрації не надходило.

На постійному контролі знаходиться виконання вимог статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Сектором кадрової роботи апарату забезпечується проведення спеціальної перевірки  відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців. Спеціальну перевірку перед призначенням у 2014 році в апараті та структурних підрозділах пройшло 3 особи, дві з яких призначені на посаду. 

Особи, які претендують на зайняття посад державної служби, письмово попереджаються про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.

До 01 квітня державні службовці подають декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня            2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» протягом                 2-3 квітня 2014 року уповноваженою особою було здійснено перевірку декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – декларації) державних службовців апарату та відділів районної державної адміністрації за минулий 2013 рік, які зберігаються в секторі кадрової роботи райдержадміністрації.

Підпунктом 4 пункту 5 даної постанови визначено, що уповноважений орган (у районній державній адміністрації – уповноважена особа) «надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій». У зв’язку з тим, що на момент перевірки порядок законодавством не встановлено, перевірка здійснювалася з урахуванням зазначеної вище постанови.

За підсумками перевірки встановлено, що всі декларації заповнені та подані вчасно – до 01 квітня 2014 року; у ході здійснення логічного та арифметичного контролю помилок не виявлено.

Всього ж за 2013 рік декларацій надано у кількості 86 із 86 державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

З державними службовцями районної державної адміністрації та особами, зарахованими до кадрового резерву, систематично проводилася навчальна і роз’яснювальна робота щодо вимог Законів України “Про засади  запобігання і протидії корупції” та “Про державну службу”.  Так за   2014 року  районною державною адміністрацією  на навчаннях державних службовців було  розглянуто питання, які  стосувалися дотримання антикорупційного законодавства  особами, уповноваженими на виконання функцій держави, серед них – «Про основні положення постанови Кабінету Міністрів України від                   04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», «Про основні вимоги щодо заповнення державними службовцями декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про зміни, внесені до Закону України «Про доступ до публічної інформації», «Про реалізацію в районі Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року №1240» та інші. Крім того, на засіданні ради по роботі з кадрами у червні було розглянуто питання щодо основних положень Закону України від 13 травня 2014 року № 1261 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» та зобов’язано керівників структурних підрозділів  райдержадміністрації провести роботу щодо роз’яснення норм даного закону серед підлеглих державних службовців, розглядалося також питання щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функції держави та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про засади запобігання  і протидії корупції» та інші.

         Протягом  звітного періоду всі державні службовці, які проходили навчання в Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій, одночасно пройшли й навчання  за програмою короткотермінового семінару за темою: “Правові основи запобігання проявам корупції. Відповідальність державних службовців за корупційні діяння”.

         З метою проведення роз’яснювальної роботи серед сільських, селищних голів та секретарів сільських, селищних рад, на навчаннях, які проводяться районною державною адміністрацією, також піднімаються питання роботи виконкомів сільських, селищних рад щодо організації роботи з попередження та протидії корупції відповідно до  Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» з урахуванням внесених до нього змін та роз’яснення інших законів та постанов. Так за звітний період на навчаннях розглядалися питання: «Про основні вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», «Про реалізацію в районі завдань Президента України щодо належної роботи із зверненнями громадян», «Про порядок реалізації речових прав на нерухоме майно», «Про відповідальність за корупційне правопорушення, передбачену Законом України від 18 квітня 2013 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією», «Про проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», «Про дотримання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», «Про порядок проведення спеціальної перевірки відомостей осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаний із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», «Про забезпечення земельними ділянками громадян, призваних до Збройних сил України у зв’язку з частковою мобілізацією», «Про дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетних установ» та інші.

Протягом 2014 року випадків виникнення конфлікту інтересів державних службовців та посадових осіб районної державної адміністрації не  виявлено, випадків притягнень до відповідальності та звільнень з посад державних службовців Новотроїцької районної державної адміністрації за корупційні діяння не було.

Відділом діловодства і контролю апарату районної державної адміністрації постійно здійснюється розміщення на офіційному веб-сайті проекти нормативно-правових актів, проектів заходів та районних програм для ознайомлення та доступу громадськості.

Районною державною адміністрацією розроблено ”Комплексну програму організації допомоги правоохоронним органам у забезпеченні охорони громадського порядку та профілактики злочинності в Новотроїцькому районі на 2011-2015 роки” (далі програма), яку затверджено рішенням сесії Новотроїцької районної ради від 25 березня 2011 року № 88.

Заходи даної Програми доведені до виконавців та здійснюється контроль за їх виконанням. Двічі на рік про виконання програми питання заслуховується на засіданнях колегії районної державної адміністрації.

Відповідно до програми сільськими та селищними радами у 2014 році було підібрано та працює 16 громадських помічників дільничних інспекторів міліції, 1 – звільнився. Створено за даними  сільських та селищних рад                      14 громадських формувань з охорони правопорядку загальною чисельністю  199 осіб.

Відсутній громадський помічник дільничного інспектора міліції в Федорівській, Зеленівській та Подовській сільських радах. Не створено громадських формувань в Олександрівській, Одрадівській Подовській та Федорівській сільських радах.

У 15 сільських та селищних радах громадські помічники дільничних інспекторів міліції утримуються за рахунок місцевих бюджетів, в 1 сільській раді (Олександрівська) - за рахунок районного центру зайнятості.

З 19 сільських та селищних рад у 18 виділено приміщення для громадських пунктів охорони порядку.

Відділом з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату районної державної адміністрації проведено 3 опитування у 6 населених пунктах, якими було охоплено                      336 осіб. Під час опитувань вивчалася громадська думка в тому числі щодо діяльності в районі громадських формувань, роботи громадських помічників дільничних інспекторів міліції, правоохоронних органів. Результати опитування виявили недостатній рівень довіри громадян до правоохоронних органів.

Відповідно до спільного наказу від 28 вересня 2010 року № 3368/359 «Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і установ виконання покарань щодо забезпечення соціального обслуговування дітей та молоді, які звільняються з установ виконання покарань» у 2014 році з виправних колоній до районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надійшло 14 повідомлень про звільнення осіб з установ виконання покарань. Соціальною роботою охоплено 17 осіб (3 − звільнені у 2013 році) вищезазначеної категорії, їм надано 112 індивідуальних соціальних послуг.              

Відповідно до Порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково, затвердженого наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 28.10.2008 № 288 / 4322 до районного Центру надійшло 34 повідомлення про постановку дитини чи особи молодіжного віку на облік кримінально-виконавчої інспекції. Соціальною роботою охоплено 43 особи, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі (з них 3 дітей та 11 осіб молодіжного віку − засуджені у 2013 році), їм надано 422 послуги, з них:

− підлітків − 4, надано 81 соціальна послуга;

− молодих осіб − 39, надано 341 соціальна послуга.

Загалом, соціальним обслуговуванням охоплено 60 осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі та осіб засуджених до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, їм надано 534 соціальні послуги. Протягом звітного періоду здійснено 47 соціальних інспектувань сімей та осіб вищевказаної категорії.

У поточнму році за результатами соціальних інспектувань 95 сімей             (197 дітей) було поставлено на облік сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Всього на обліку сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах перебуває 544 сім’ї (1138 дітей). Всі сім’ї проінспектовано та забезпечено соціальним обслуговуванням.

          На обліку сімей, які опинились в складних життєвих обставинах з проблем насильства у 2014 році перебувало 77 сімей (143 дитини) та 4 дітей, які зазнали фізичного насильства з боку батьків.Всі сім’ї стовідсотково охоплені соціальним інспектуванням та заходами соціальної профілактики з метою попереджувальної роботи щодо реальної загрози жорстокого поводження та вчинення насилля. Комплексними соціальними послугами охоплено усі сім’ї, де були зафіксовані випадки сімейного насильства. Членам сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах з проблем насильства, надано 474 соціальні послуги.

            Соціально-профілактичною роботою охоплено 6136 осібз числа учнівської, сільської молоді, членів сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, осіб та дітей груп ризику, їм надано 24329  соціальних послуг. Серед навчальних закладів проведено 133 групових заходів, ними охоплено 2456 осіб, з яких 29 (663 особи) − спрямовані на профілактику немедичного вживання наркотиків та сильнодіючих медичних препаратів, профілактики тютюнопаління, профілактики жіночого алкоголізму та профілактики соціально-небезпечних хвороб. Забезпечено лекційно-тренінгову, консультативну та психокорекцій ну роботу з 50 дітьми ризикованої поведінки, які стоять на обліку кримінальної міліції у справах дітей та внутрішньошкільному обліку.

Заходами соціальної профілактики охоплено 43 особи з числа вживачів алкоголю та психоактивних речовин, 17 осіб, які звільнилися з установ виконання покарань.

          З метою активізації профілактичної роботи щодо попередження поширення негативних проявів та злочинності серед неповнолітніх, службою у справах дітей районної державної адміністрації розроблено, узгоджено та затверджено план спільних дій із районним відділом Управління Міністерства Внутрішніх справ України в Херсонській області, відділом освіти районної державної адміністрації, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та лікарем-наркологом на 2013-2014 роки. Усі заходи, зазначені в плані спільних дій, виконуються.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня            2014 року № 429, зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2012 року № 1042, у районі діє спостережна комісія. Засідання районної спостережної комісії проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

План роботи районної спостережної комісії на 2014 рік затверджено від 26 грудня 2013 року.

Протягом 2014 року на розгляд комісії надійшло 64 подання кримінально-виконавчої інспекції. Проведено 12 засідань районної спостережної комісії, на які були запрошені голови сільських та селищних рад, представники КВІ, працівники Новотроїцького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 12 засідань було проведено з питання проведеної роботи із особами звільненими від відбування покарання з випробуванням та умовно-достроково звільненими від відбування покарання, які мешкають на території Новотроїцького району, на 2-х засіданнях розглядалося питання про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання з щомісячним утриманням з заробітної плати засудженого у прибуток держави.

Під час засідання спостережної комісії особлива увага приділяється питанням щодо:

          - організації своєчасного обліку осіб;

          - організації громадського контролю за поведінкою осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) і проживання;

          - надання допомоги у працевлаштуванні, професійній переорієнтації та перепідготовці;

          - створення належних житлово-побутових умов.

          Надання допомоги у соціальній адаптації засудженим, звільненим від відбування покарання, надається у разі звернення такої особи, але протягом звітного періоду 2014 року особи звільнені від відбування покарання за відповідною допомогою не зверталися.

          Дане питання постійно висвітлюється на шпальтах районної газети "Трудова слава", за результатами діяльності спостережної комісії публікуються аналітичні довідки з питання соціального захисту звільнених осіб, їх громадської адаптації.


Корисні посилання

Рiк англ мови