Дата створення матеріалу: 31-01-2015

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акта –  розпорядження голови Новотроїцької районної державної адміністрації  від 09 грудня 2013 року №567-ос “Про Регламент центру надання                                                                                                                 адміністративних послуг Новотроїцької районної державної адміністрації”

 

1.     Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується

 Розпорядження голови Новотроїцької районної державної адміністрації від 09 грудня 2013 року №567-ос “Про Регламент  центру надання адміністративних послуг Новотроїцької районної державної адміністрації”

                            

2.                 Назва виконавця заходів відстеження

Сектор з організації надання адміністративних послуг Новотроїцької районної державної адміністрації Херсонської області.

 

3.                 Цілі прийняття акта

Акт розроблений відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”. Головною метою його прийняття є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами  господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади. Серед головних завдань прийняття цього регуляторного акта є побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Новотроїцькому районі шляхом створення та функціонування центру надання адміністративних послуг Новотроїцької районної державної адміністрації.

 

4.                 Строк виконання заходів з відстеження результативності

З  10 вересня 2014 року по 30 вересня 2014 року.

 

5.                 Тип відстеження

Повторне відстеження.

 

6.                 Методи одержання  результатів відстеження

Методом одержання результатів регуляторного акта є те, що в районі проводиться системна робота щодо якісного надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, в тому числі інформування  громадськості, зокрема:

- розгляд даного питання на засіданнях робочої групи з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг в Новотроїцькому районі.

Протягом звітного періоду  було проведено 3 засідання за участю суб’єктів надання адміністративних послуг - органів виконавчої влади, територіальних органів виконавчої влади щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;

- на офіційному веб-сайті Новотроїцької районної державної адміністрації в мережі Інтернет за адресою nt-rda.gov.ua в розділі “Публічне обговорення” щомісячно висвітлюються результати моніторингу суб’єктів звернень до Центру надання адміністративних послуг Новотроїцької районної державної адміністрації;

- в районній газеті «Трудова слава» опубліковано статті щодо режиму роботи ЦНАПу, місцезнаходження, Переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП Новотроїцької районної державної адміністрації.

 

7.                 Дані та припущення на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу статистичної інформації щодо кількості звернень до  центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), кількості наданих результатів надання адміністративних послуг через ЦНАП, кількості відмов у наданні адміністративних послуг через ЦНАП, кількості відмов суб’єктів звернень у наданні адміністративних послуг, кількості наданих консультацій у ЦНАП, кількості адміністративних справ, які знаходяться на розгляді, термін яких не настав, справ готових не забрано суб’єктами звернення, часу прийому одного суб’єкта звернення у ЦНАП, та кількості скарг від суб’єктів звернень стосовно роботи ЦНАП.

 

8.                 Кількісні та якісні показники результативності акта

 

Показник результативності

Станом на 01 жовтня 2014 року

Кількість звернень до ЦНАП

345

Кількість наданих результатів надання адміністративних послуг через ЦНАП

314

Кількість відмов у наданні адміністративних послуг через ЦНАП

9

Кількість відмов суб’єктів звернень у наданні адміністративних послуг

4

Кількість наданих консультацій у ЦНАП

149

Кількість адміністративних справ, які знаходяться на розгляд

ді, термін яких не настав

7

Кількість справ готових, не забрано суб’єктами звернення

20

Час прийому одного суб’єкта звернення у ЦНАП в середньому

10 хв.

Кількість скарг від суб’єктів звернення стосовно роботи центру

-

    

9.                 Оцінка результатів регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Позитивним моментом впровадження даного регуляторного акта є:

- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;

- отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;

- зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи центру надання адміністративних послуг.

У центрі надання адміністративних послуг буде забезпечено організаційне поєднання в одному приміщенні дозвільного центру, адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, адміністратора, з метою дотримання та реалізації принципів “організаційної єдності” та “єдиного вікна” при організації  надання встановленого переліку адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

  

Перший заступник голови Новотроїцької

районної державної адміністрації                                                              Ю.А.Коцегубов

 


Корисні посилання

Рiк англ мови