Дата створення матеріалу: 11-02-2015

У Новотроїцькому районі в наявності 5 захисних споруд цивільного захисту (протарадіаційних укриттів): підвальні приміщення Володимиро-Іллінської, Одрадівської, Сиваської №2 ЗОШ, Новотроїцького дитсадка «Дюймовочка» та підвал в адмінбудівлі  районного сектору У ДСНС України Херсонській області.
Укриттю у протирадіаційних укриттях в першу чергу підлягають:
- працівники  підприємств, які продовжують свою діяльність в особливий період;
 - працівники підприємств, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів;
- працівники організацій, які  продовжують свою діяльність у період мобілізації і воєнного часу;
- нетранспортабельні хворі, а також медичний та обслуговуючий персонал медичних закладів, які не підлягають евакуації, або не можуть бути евакуйовані у безпечні місця, у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
         З врахуванням зазначеного, основний спосіб  укриття населення    - використання найпростіших укриттів.  
Найпростіші укриття - це споруди, які не потребують спеціального будівництва, забезпечують частковий захист людей, що укриваються, від повітряної ударної хвилі, світлового випромінювання ядерного вибуху та уламків зруйнованих будинків, знижують вплив іонізуючого випромінювання у разі радіоактивного забруднення місцевості.
Як укриття найпростішого типу використовуються цокольні та перші поверхи будинків, гаражі, підвальні та інші приміщення, які знижують комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.
Укриття населення в захисних спорудах і найпростіших укриттях проводиться за наступними сигналами оповіщення цивільного захисту: “Повітряна тривога”, “Радіаційна небезпека”, “Хімічна небезпека”.
 Оповіщення здійснюється  за допомогою електросирен, мережі радіомовлення всіх діапазонів частот і видів модуляції  та телебачення.
Терміновій інформації, що доводиться до населення, повинно передувати уривчасте звучання електросирен, наявних на відповідній території, а також звучання електросирен у запису, яке транслюється мережею радіомовлення та телебачення.
 
УРИВЧАСТЕ ЗВУЧАННЯ ЕЛЕКТРОСИРЕН ОЗНАЧАЄ “УВАГА ВСІМ!”.
Почувши звук електросирени необхідно негайно увімкнути  теле- та  радіоприймачі  і слухати подальше повідомлення.
Повідомлення передаються неодноразово протягом 5 хвилин після подачі звукового сигналу “Увага всім!”. Вислухавши повідомлення, кожний повинен діяти без паніки і метушні відповідно до отриманих вказівок та рекомендацій, однією з яких є необхідність укриття в захисних спорудах і найпростіших укриттях.
                   Для  швидкого  заповнення  захисної  споруди  особи,  що укриваються,  повинні заздалегідь вивчити маршрути руху.  Напрямок руху  до захисних споруд від місць масового перебування людей слід вказувати покажчиками маршруту руху,  вивішеними чи  намальованими на видимих місцях.         У нічний час написи, покажчики і входи повинні бути освітлені або дубльовані світловими покажчиками.
            Особи, що укриваються, повинні прибувати у захисну споруду із засобами індивідуального захисту та дводобовим запасом продуктів у поліетиленовій  упаковці  (якщо  вони  не  закладені  у   захисній споруді)  та мати при собі найбільш необхідні речі.  Забороняється приносити у захисну споруду легкозаймисті речовини  або  речовини, що мають сильний запах, а також громіздкі речі, приводити тварин.
     Заповнювати захисні  споруди  необхідно   організовано,   без паніки.  Розміщує  людей  у  відсіках  особовий  склад формувань з обслуговування  захисних  споруд.  Осіб,  що  прибули  з   дітьми, розміщують   у місці,  спеціально відведеному для них. Дітей, людей похилого віку і людей з поганим самопочуттям розміщують у медичній кімнаті або біля огороджувальних конструкцій і ближче до повітроводів.  .
     Особи, що укриваються, під час перебування у захисній споруді повинні  виконувати  усі  вказівки  командира  і  особового складу формування,  що стосуються  перебування  у  споруді,  надавати  їм необхідну допомогу.
     Закриття зовнішніх дверей ПРУ виконується за командою начальника ЦО об’єкта
або,  не чекаючи його команди,  після заповнення  усієї  місткості захисної споруди, командиром формування з її обслуговування.
        Вихід і  вхід  у сховище для проведення розвідки здійснюється через вхід  з  вентильованим  тамбуром.  При  поверненні  із  зони забруднення   у   вентильованих   тамбурах   проводиться  часткова дезактивація одягу, взуття, протигазів, верхній одяг залишається у тамбурі.
     Під час перебування людей у  захисній  споруді  контролюються такі  параметри  повітряного середовища:  температура,  вологість, вміст у повітрі двоокису вуглецю, окису вуглецю і кисню.
    Для оцінки  стану  здоров’я  осіб,  що укриваються при різних рівнях  факторів  перебування   у   захисній   споруді   необхідно керуватись таким:
     температура повітря від 0 град. С до 30 град. С, концентрація двоокису вуглецю  до  3%,  кисню  -  до  17%,  окису  вуглецю – до 30 мг/куб.м  є допустимими і не потребують  проведення  додаткових заходів;
     температура повітря у діапазоні 31 - 33 град. С, концентрація двоокису вуглецю - 4%, кисню - 16%, окису вуглецю - 50-70 мг/куб.м потребують обмеження фізичних навантажень  і  посилення  медичного спостереження за станом здоров’я.
     Параметри основних факторів повітряного  середовища  шкідливі для подальшого  перебування  осіб,  що  укриваються,  у  захисній споруді:
     температура повітря   -  34  град.  С  і  вище;  концентрація двоокису вуглецю - 5% і вище; вміст кисню в повітрі - 14% і нижче; вміст окису вуглецю - 100 мг/куб.м і вище.
     При досягненні такого рівня  одного  або  декількох  факторів необхідно  вжити  усіх  можливих  заходів  для  відповідної  зміни параметрів  повітряного  середовища  або  вирішити   питання   про виведення осіб, що укриваються, із захисної споруди.
     Прибирання приміщень захисної споруди  проводиться  двічі  на добу. 
     У захисній споруді забороняється палити,  шуміти,  запалювати без  дозволу гасові лампи,  свічки,  не слід ходити по приміщеннях без особливої необхідності,  необхідно  дотримуватись  дисципліни, якнайменше рухатися.  Слід організувати позмінний відпочинок людей на місцях,  обладнаних для лежання.  Для  повноцінного  відпочинку можна тримати у захисній споруді або брати з собою легкі підстилки і  невеликі  подушки  з  поролону,  губчатої   гуми   або   іншого
синтетичного матеріалу.
     Оповіщення осіб, що укриваються, про обстановку поза захисною спорудою  і  про  сигнали та команди здійснюється командиром групи (ланки) з обслуговування захисної  споруди  або  безпосередньо  по радіотрансляційній мережі.  Вимушена евакуація із захисної споруди проводиться:
     при пошкодженнях захисної  споруди,  що  виключають  подальше перебування у ній осіб, що укриваються;
     при затопленні захисної споруди;
     при пожежі  у  захисній споруді і утворенні у ній небезпечних концентрацій шкідливих газів;
     при досягненні   граничнодопустимих   параметрів  повітряного середовища.
     Евакуація із заваленої захисної споруди.
     Для евакуації осіб, що укриваються, при заваленні основних та аварійних  виходів спочатку потрібно вияснити можливість евакуації через оголовок аварійного виходу.
     Захисні споруди   відкривають  іззовні  у  випадку  утворення суцільних завалів і неможливості осіб,  що укриваються, самостійно евакуюватися,   для   чого задіюють   спеціалізовані  рятувальні формування.
       Вихід із захисної споруди здійснюється за командою "Відбій" (після уточнення обстановки у районі захисної споруди,  а  також у випадках вимушеної евакуації у порядку,  який установлюється командиром групи/ланки  з обслуговування  захисної споруди).
 

Корисні посилання

Рiк англ мови